Drzwi techniczne

techniczneOferujemy drzwi techniczne w następującym zakresie: drzwi o klasie odporności EI30 i EI60 oraz drzwi akustyczne 43 db
Drzwi techniczne to drzwi wewnętrzne, charakteryzujące się podwyższoną odpornością ogniową EI30 lub EI60 oraz zwiększoną izolacyjnością akustyczną. Przeznaczone są do obiektów, w których wymagany jest komfort akustyczny oraz gdzie zgodnie z warunkami technicznymi wymagana jest odporność ogniowa. Drzwi te mogą być montowane na ościeżnicy stalowej lub drewnianej.

Dokumenty techniczne są do pobrania w zakładce Technologia