Bezpieczeństwo w przypadku pożaru

techniczneDrzwi przeciwpożarowe są przeznaczone przede wszystkim do obiektów użyteczności publicznej, które muszą spełniać odpowiednie wymogi z zakresu bezpieczeństwa. Normy te są regulowane przez ustawę prawa budowlanego i dotyczą m.in. odporności ogniowej elementów budowlanych oraz technicznych warunków ewakuacji. Podstawową funkcją tych drzwi jest oddzielenie od siebie stref pożarowych, co zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynku, a strażakom umożliwia przeprowadzenie działań gaśniczych. Dzięki temu również zmniejsza się stopień zniszczenia obiektu poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia.

Budynki użyteczności publicznej oraz inne obiekty, w których przebywa duża ilość osób, powinny spełniać określone kryteria bezpieczeństwa. Wymagania te dotyczą zarówno zminimalizowania ryzyka wystąpienia pożaru, jak również zapewnienia ochrony ludzi wewnątrz budynku, gdy zagrożenia tego nie uda się uniknąć.

Drzwi przeciwpożarowe zapewniają w razie pożaru więcej czasu na ewakuację. W domu jednorodzinnym, choć nie ma takiego wymagania, można zamontować drzwi o odporności ogniowej 30 minut (EI 30):
– w kotłowni, zwłaszcza gdy znajduje się ona na tym samym poziomie co pomieszczenia mieszkalne;
– w przejściu z domu do garażu – tutaj oferowane są drzwi przeciwpożarowe o zwiększonej odporności na włamanie i izolacyjności akustycznej (np. 42 dB).

Drzwi przeciwpożarowe mogą być pełne, a także ze specjalnym ognioodpornym przeszkleniem. Na ich obwodzie montuje się uszczelki pęczniejące pod wpływem wysokiej temperatury, które nie dopuszczają do rozprzestrzeniania się dymu i płomieni.

Firma Lignus mając na uwadze istotną rolę, jaką odgrywają drzwi w czasie pożaru, stworzyła drzwi, które charakteryzują się wysoką jakością i odpowiednimi parametrami odporności ogniowej.