Kontakt

Biuro sprzedaży
Lignus Sp. Z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
Telefon:
+48 58 340 24 55
+48 58 340 24 50
Fax:
+48 583402452

NIP 9571036007
Regon 220992617
KRS 0000356932 – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku